Search

knop-offerte

Klik hier voor de KOMO certifitcaten. 

De zekerheid van een goede garantieregeling
Op al onze KOMO-producten heerst een garantieregeling, zowel op de houtconstructies als op bijgeleverde accessoires. Indien de deur door derden of andere externe oorzaken niet deugdelijk is behandeld vervalt de garantie. De professionele beoordeling hiervan geschiedt altijd door een externe deskundige.

KOMO-Certificaten als extra waarborg
Onze kozijnen worden vervaardigd volgens het KOMO attest-met-productiecertificaat op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0801 Houten Gevelelementen gecontroleerd door KIWA NV Certificatie en Keuringen Unit Bouwmaterialen.

Vakkundige montage is cruciaal
Onze producten dienen vakkundig te worden gemonteerd en behandeld. Zorg er daarom altijd voor dat onze instructies nauwgezet gevolgd worden.